Provedení:

  Svíčka se skládá ze dvou elektrod přičemž jedna je uzemněná přes závit a druhá vedoucí středem svíčky je připojena přes vysokonapěťový kabel k zapalovací cívce. Elektrody jsou vůči sobě odizolovány keramikou-napětí mezi nimi je 15-45kV. Střední elektroda je buď slitina s velkým obsahu Ni (tání 1450°C / 6,8 µOhm.cm), platinová (tání 1770°C / 10,6 µOhm.cm) nebo zatím nejlepší je iridium (tání 2454°C / 5,3 µOhm.cm). Od firmy Denso mají svíčky platinové průměr elektrody 1,1 mm a výdrž až 100 tiskm (v autě) a iridiové mají průměr 0,7 mm s výdrží až 150 tis km.Speciální konstrukce iridiové má průměr elektrody 0,4 mm. Izolátor musí být těsně uchycen v kovovém poudře aby odolával tlakům přes 6Mpa.
  Vzhledem k elektrickému výboji je nejoptimálnější tvar jiskřiště dva kužely proti sobě, kde na špičkách vzniká rychle ionizace plynu a dochází snadno k výboji s nejmenším požadavkem na energii. Na druhé straně dvě kulové plochy proti sobě jsou nejnevhodnější. Něco mezi používá většina svíček a právě snaha vytvořit co nejvíc hran vede všechny výrobce k úpravě jiskřiště. Každý výrobce má jisté zlepšení a samozřejmě každý jiné kvůli patentům. NGK udělalo drážku ve střední elektrodě- V-power, Denso má upravenou vnější elektrodu-U-groove a Splitfire má rozřízlou střední elektrodu jak jazyk zmije. Všechny tyto upravy vychází tak zhruba na stejno, jen Splitfire mírně (mírně víc) přemrštilo cenu u těchto svíček. Se stárnutím svíčky je větší nárok na energii kvůli "stárnutí" materiálu a tak se vymýšlí další finty-množení míst k výboji. Dělají se dvou a tříelektrodové svíčky, které mají prodloužený interval výměny. Specialitou firmy Brisk je svíčka Premium s kruhovým jiskřištěm. Zde dochází k výboji na celém obvodu. Bylo nutné snížit teplotu izolátoru tak se musely udělat drážky, kterými směs ofukuje a chladí špičku.

           
najeť na obrázek pro získání popisu

  Občas je nutné vyměnit i kabely ke svíčkám, které origoš stojí samozřejmě hříšný peníz. Prodávají se však v metráži, ale v dnešní době jsou všude hlavně uhlíkový kabely používaný v autech. Tyto kabely nejsou vhodný poněvadž se rychle lámou a ztrácí se kontakt hlavně v místě spojení se svíčkou či koncovkou a začne vynechávat zapalování. Mají taky mnohem větší odpor na rozdíl od klasických měděných kabelů. U mědi můžem počítat s nulovým odporem při této délce kdežto u uhlíkových vláken je to až 10 kiloOhmů/metr.

Výběr:

Pro správnou funkci je nutný aby svíčka pracovala v rozsahu teplot 500-850°C. Při nižších teplotách se ztratí schopnost samočištění a na elektrodách se usazují spálené produkty. Při vyšších teplotách je směs paliva vystavena teplotě samovznícení a dochází k detonacím čímž klesne výkon a ničí se motor. Tepelnou hodnotu ovlivňuje délka exponované části izolantu vnitřní elektrody do prostoru spalování. Tzn. čím delší a hlubší izolace střední elektrody tím je vystavena více teplu od spalování a míň tepla odchází skrz závit do hlavy a svíčka je teplejší. Odchod tepla je vidět na pravém obrázku. Pokud nejsou na motoru úpravy ovlivňující výkon motoru není potřeba laborovat s výběrem svíčky a použijeme co předepisuje výrobce motoru.
Zanášení záleží i na bohatosti směsi.

  odvod tepla ze svíčky

Vlivy na výkon a spotřebu

Jedna z věcí ovlivňující velkou měrou výkon a spotřebu je četnost dobrých zápalů. Zapalování se musí postarat aby jiskru pustilo v pravou chvíli a to vždy před horní úvratí. Proces hoření nemá nekonečně velkou rychlost a tak se směs musí zapálit s určitým předstihem aby tlak byl maximální těsně za HÚ. Příliš velký předstih způsobí sílu proti pístu směřujícímu k HÚ na druhou stranu zapálení za HÚ není využito dost efektivně. Na svíčce záleží jestli se podaří stlačenou směs správně zapálit. Tlak při expanzi je vlastně ona chtěná práce a střední hodnota tlaků je přímo úměrná výkonu motoru. Jiskra na svíčce musí být dostatečně "teplá" aby se směs zapálila. Energie jiskry je součinem napětí a doby hoření. Potřebné zápalné napětí závisí na stáří svíčky, provedení svíčky a taky na složení směsi. Nejnižší potřebné napětí je v okolí λ=1. Jeden z projevů špatných svíček je škubání při prudké akceleraci kdy se hodně ochudí směs (λ>>1).
Při λ<1,1 nemá vzdálenost elektrod nějak moc vliv na spotřebu. Při směsích chudších klesá spotřeba se vzrůstem elektrodové vzdálenosti i s délkou doby hoření, poněvadž je zapálen větší objem směsi.

Osazení GSX-R:

GSX-R 600 ´97-´99 750 ´85-´87 750 ´88-´89 750 ´90-´91 750 ´92-´93 750 ´94-´99 1100 86-89 1100 89-93 1100 93-
NGK CR9E DR8ES JR9C CR10EK CR9EK CR9E JR9A JR9B CR9E
Denso U27ESR-N X27ESR-U X27ETR U31ETR U27ETR U27ESR-N X27ETR X31ETR U27ESR-N
Brisk* AOR10LGS BOR12LGS BOR10LGS AOR10LGS AOR10LGS AOR10LGS BOR12LGS BOR12LGS AOR10LGS

* řada LGS firmy Brisk je tuningová a nehodí se pro městský provoz

Montáž:

Velikost dotažení (dotahovacího momentu) ovlivňuje schopnost odvádět teplo. Málo dotažená svíčka má za následek nedosednutí těsnění celou plochou a snížení odvodu tepla ze svíčky. Přetažení svíčky způsobí velké namáhaní kovového obalu kde se může poškodit vnitřní těsnění popř. vzniknou mikrotrhliny v izolátoru. K dosažení těsnosti spalovacího prostoru a zároveň nezničení závitu v hlavě motoru se svíčky s kolmou dosedací plochou a těsnícím kroužkem dotáhnou o 120° od dotažení rukou "nadoraz" u nové svíčky a o 15° u již použité. Svíčky s kuželovou styčnou plochou se dotáhují o 15°. Závit očistěte od oleje který by se zde mohl zapéct a zhoršit další demontáž a od prachu který by zdánlivě zvýšil dotahovací moment v případě použití momentovýho klíče a svíčka by tak nebyla dotažena dobře. Závit je možno namazat měděnou vazelínou. Svíčky demontujeme i montujeme při chladném motoru vzhledem k různé tepelné roztažnosti spojovaných dílů.

Dotahovací moment:

Průměr závitu Dotahovací moment
8 mm *) 8-10 [N.m]
10 mm *) 10-12 [N.m]
12 mm *) 15-20 [N.m]
14 mm *) 25-30 [N.m]
14 mm **) 10-20 [N.m]
18 mm *) 35-45 [N.m]
18 mm **) 20-30 [N.m]

  *)Kolmá dosedací plocha s těsněním
**)Kuželová dosedací plocha bez těsnění

Vzhled svíček:

Barva světle šedá až do cihlové, nikde žádnej bordel-svíčka je OK
Svíčka je pokryta semišovým černým povlakem sazí. Moc bohatá směs buď díky seřízení karbeců, ucpanýmu vzduchovýmu filtru, špatná tepelná hodnota nebo špatné zapalování(vynechává).
Na svíčce jsou mastný nespálený zbytky nebo olej-patrně opotřebený pístní kroužky
Mechanické poškození způsobené velkou délkou svíčky nebo uvolněná součást ve spalovacím prostoru (matice apod.)
Utavená střední elektroda vlivem samozápalů či špatnou tepelnou hodnotou svíčky (vyměnit za studenější)
Nedostatečně utažená svíčka a utavená vnější elektroda. Na elektrodách jsou spálené zbytky oleje a nečistot. Zkontrolovat úniky oleje do spalovacího prostoru popř. jen vyměnit svíčky.
Přehřátá svíčka vlivem špatného chlazení motoru nebo použitím vysokého tepelného rozsahu. Izolátor je sněhově bílý s malými černými tečkami.

Značení svíček NGK:

DPR8EA-9

závit / klíč

provedení

tepel. hodnota

délka závitu

konstrukce

vzd. elektr.

B 14 / 21 P prodl.
elektroda
6 teplá E 19 mm A,B,
C,D
spec. konstrukce nic standart
C 10 / 16 R s odruš. odporem 7   H 12,7 mm G Ni-střední elektr. 8 0,8mm
D 12 / 18 Z induk.odpor 8   L 11,2 mm P Pt obě elektrody 9 0,9mm
BC 14 / 16     9   S 9,5 mm S standart 10 1,0mm
J 12 / 18     10   Z 21 mm V Au/Pd-střední elektr.    
            nic M14×9,5mm Y stř. elda ve tvaru V    
                K 2 elektrody    
                L sníž. tep. rozsah    
                Q 4 elektrody    
                T 3 elektrody    
                VW Pt-střední elektr.    
                W W-obě elektrody    

Značení svíček Denso

Výroba:

Začátkem listopadu 2004 jsem navštívil firmu Brisk Tábor, která si dobře vede na trhu jak u nás, tak i v zahraničí. Možná u někoho jsou obavy z českého výrobku, ale je to plně srovnatelné s Bosch, NGK, Denso atd. Brisk vyrábí svíčky klasické i pro sportovní účely a další sortiment již moc nesouvisející s motorkama (Al2O3keramika, žhavící svíčky, ionizační sondy). Něco málo k výrobě. Keramika, ze které je celý izolátor, se obrobí do požadovaného tvaru a vypálí v peci, potiskne se tampónovým tiskem a naglazuruje čímž se zlepší elektrická izolace povrchu. Pouzdro je buď vyrobeno třískovým obráběním nebo lisováním za studena a pak doobrobeno. Na pouzdro se navaří vnější elektroda a sestaví se vnitřní elektroda-izolátor-poudro. Svorník (kovová část na kterou se připojuje VN kabel) je spojen se střední elektrodou odporovým zátavem. Tato kompletace se provádí v peci čímž je dosaženo mechanické soudržnosti, elektrické a tepelné vodivosti dílů. Všechny svíčky se na výstupu kontrolují na probití. Vyrábí se klasické svíčky, platinové, iridiové a s kruhovým jiskřištěm.
Za výklad a provedení závodem děkuji p.Vopravilovi.

Při rozhodování jaký svíčky použít jsem chtěl vyzkoušet Brisk Premium. Cena je kolem 240Kč/kus a subjektivní pocit mám že se zlepšily starty i chod motoru. Chystám se i změřit motor na brzdě s těmito svíčkama a s "klasickýma". Zlepšení u mýho motoru mohlo být samozřejmě i tím, že jsem nový Premium dával za svíčky na kterých bylo asi 20tiskm a hlavně prožily docela teror díky špatným plovákovým ventilům, ale to je zase jiná pohádka. Na obrázku je vidět Premium BOR10LGS po ujetí 400km v GSX-R 1100K. Brisk Premium BOR10LGS po ujetí 400km

Hodnoty odporů na GSX-R 1100:

Odpor primárního vinutí cívky : 2,4-3,2 Ohmů

Odpor sekundárního vinutí : 30-40 kiloOhmů

Odpor snímače natočení klikovky: 135-200 Ohmů


Takto dopadla svíčka při povolování z motoru, kde upadl v 10 tis ot/min se ulomil ventil a padl do motoru a brutálně rozklepal konec svíčky jako nýtek:-) Nechci uvádět značku motorky aby jste si pak z ní nedělali srandu, poněvadž jsem to majiteli slíbil. Je pravda, že ta motorka jezdí v létě v zimě asi 25 tis km ročně. Hlava je na odpis a v sekci ventil se můžeš mrknout jak dopadl ventil.
Ríša si koupil na podzim RF600 a po cestě do Svitav motor přestal jet a dávat jiskru. Mrkli jsme(s Honzem ZZR) pak v garáži na snímač polohy kliky a ne obrázku vidíte co jsme vidět moc nechtěli. Nebyl dostatečně dotažen ani pojištěn "schrauben- sicherungem" a cívka padla do rotoru klikovky s výstupkama (cena "New Genuine Part SUZUKI" je 6500 Kč).

autor: GSX-Roll

Brisk
NGK
Denso

Použitá literatura:

Spalovací motory I - Milan Štoss

Spalovací motory - Bohumil Ferenc

Materiály fy.Brisk

zpět do ´Jak na to´