Jak funguje

Spojka je zařízení které dokáže v závislosti na velikosti přítlačné síly pružin měnit velikost přenášeného kroutícího momentu z motoru na zadní kolo. Krajní polohy jsou uplně rozepnutá, kdy se na zadní kolo přenáší síla jen pomocí unášeného oleje a motorka prakticky stojí na místě (při zvednutí zadního kola i při vymáčklé spojce se točí a stačí to pro mazání řetězu a máš jistotu že když ti to spadne ze stojanu tak se kolo hned zastaví). Při povolené spojce spojku svírají u dřívějších modelů GSX-R 1100 (do roku 89) a u všech 750 vinuté pružiny. U motoru GSX-R 1100 od roku 89 je pružina talířová. Vzniká přítlak na lamely přičež je vždy jedna hnací (obložená s vnějším ozub.) a hnaná (hladká s vnitřním ozubením). Lamely jsou na drážkovém hřídeli (resp.v drážkové díře) takže posuv v ose (axiálně) je možný a radiální otáčení je zamezeno drážkami.
Lock Up systém je používán především u dragsterů. Jedná se o mechanický doplněk standartní spojky. Vlivem odstředivé síly při rotaci spojkového koše se zvyšuje pomocí několika malých pák přítlak na lamely čímž se umožní přenášení velkého točivého momentu bez prokluzu lamel. Pokles přítlačné síly nastane až při snížení otáček (zhruba kolem 3000 ot/min). Jelikož při použití LOCK UP spojky nelze řadit klasickým způsobem s použitím spojky při přeřazování musí být zároveň použito pneumatického řazení s elektronickým přerušením zapalování. Při stisku tlačítka dostane signál pístnice upevněná na řadící páku natlakovaná cca na 10atm a ve stejnou chvíli je odpojeno zapalování cca na 20ms. Jedná se o nejrychlejší přeřazení a je to nutnost při sprintech.

Popis částí spojky GSX-R 1100 od roku 89

1-spojkový koš

2-distanční podložka

3-ložisko

4-unašeč hnaných lamel(nasazen na hřídeli převodovky)

5-matka

6-pojistná podložka

8-lamely

9-hnací lamela (obložená-10ks)

10-hnaná lamela (hladká-10ks)

12-O-kroužek

13-přítlačný talíř lamel

14-výtlačný talíř

15-matka talířových pružin

16-talířová pružina (2ks)

18-pojistná segrovka

19-ozubené kolo olej. čerpadla

20-výtlačná hřídel

21-axiální ložisko

22-tvrzená podložka-pěrná část ložiska

23,24-tlačné tyčky

25-gufero

26-hydraulicky válec

27-manžeta

28-pružina

29-odvzd. šroub.

30-gumový kryt šroubu

Ovládání

GSX-R 750 (od roku ´88-pozn. Olejáře) má ovládání spojky mechanické přes lanko v bowdenu které vede k pravému víku spojky a přes výstředník je vytahován talíř kde jako protisíla působí tlak pružin. Posuvníkem na páčce se mění okamžik zabírání spojky a je nutné aby při povolené páčce mělo lanko malou vůli aby spojka byla jistě sepnuta a neprokluzovala. U GSX-R 1100 je spojka ovládaná hydraulicky a hydrauulický válec je upevněn na víku pastorku a skrze celý motor vede vymačkávací tyč k talíři spojky. Správné nastavení obnáší jen odvzdušnění systému což je popsáno v sekci "brzdy"

Demontáž

Vypustíme olej a sundáme pravé víko (to s nalívacím otvorem pro olej) které drží po obvodu 9 inbusů. U motorů se spojkou s vinutýma pružinama povolujeme postupně do kříže šrouby M6 (klíč 10). U motorů se spojkou s talířovou pružinou prvně vyndáme segrovku, která drží vytlačný talířek. Vyndáme axiální opěrné ložisko a hřídelku. Po sejmutí povolíme matici (klíč 50), která drží talířové pružiny a přítlačný talíř lamel. Aby se neotáčel vnitřní unašeč je potřeba speciální nářadí nebo si udělat nějakou zarážku doma (jde to lehko). Vyjmeme lamely a zkontrolujem jejich tloušťku a prohnutí. Spojkový koš drží na matici (klíč 30). Po odšroubování sundáme podložku a vyjmeme pouzdro a jehlový ložisko a pak teprve vysunem spojkový koš. Pod košem je na hřídeli nasazená distanční podložka která musí sedět úkosem směrem k ložisku.

Kontrola a měření

U lamel zkontrolujem velikost čelního házení tak, že položíme lamelu na rovný povrch a listovou měrkou zjistíme mezeru lamelou a podložkou, která má činit maximálně 0,1 mm. U obložených lamel kontrolujem tloušťku která by měla být 2,52 - 2,68 mm a minimální tloušťka 2,22 mm samozřejmě bez znatelného poškození. Já měl jednu lamelu s odloupaným obložením, který jsem našel v sacím koši. Změříme výšku talířové pružiny (viz obr) kde má být výška 3,1mm. Délka vinutých pružin v klidovém stavu u GSX-R 1100 do roku 88 je 34,0 mm.


Spojka na KTM 125 SX je už řádně vymačkaná od lamel.


Závady

Spojka prokluzuje: Můžou to být unavený pružiny, špatný olej (oleje pro mtoorky obsahují aditiva proti prokluzu spojky) nebo sjeté obložení(Obr4). U mechanicky ovládané spojky to může být bašponovaný lanko když je páčka v klidu-musí tam mít malá vůle jinak je spojka neustále trochu zmáčklá.

Při stisklé spojce motorka jede nebo se těžko přeřazuje (vyřazuje): U mechanicky ovládané spojky máš dlouhý lanko(krátkej bowden). Vyšroubuj kousek seřizovací šroubek u páčky spojky čímž se lanko "zkrátí"-on se vlastně "prodlouží" bowden. U hydraulicky ovládané je vzduch v systému-odvzdušnit šroubem na pístu u levého víčka pastorku.

Kombinace obou problémů: Patrně ohnuté lamely.

zpět do ´Jak na to´