Zadejte zdvih, délku ojnice a úhel po jakých krocích má jít výpočet. Po kliknutím na "VÝPOČET" se objeví tabulka dráhy pístu v závisloti na otočení klikové hřídele. 0mm je bráno jako horní uvra.

                                                                
Thanks to Kevin Earles for his Javascript.