Úhlování ojnice:

Moderní motocyklový motor pracuje při vysokých otáčkách. Proto je nutné, aby veškeré pohybující se hmoty v motoru byly co nejlehčí. Subtilní dílce jsou citlivé na zacházení a je nezbytné se vyvarovat jakémukoliv násilí při demontáži a montáži.

Častou příčinou nízké životnosti dvojice válec – píst, případně vysoké spotřeby oleje či nevysvětleného poškození ojničního ložiska, je nevyúhlovaná ojnice. Následkem deformované ojnice je nesouosý běh pístu ve válci. Uvědomíme-li si, že montážní vůle pístu ve válci je několik setin milimetru, je zřejmé, že se píst ve válci při běhu motoru příčí a dochází k nekontrolovaným parazitním silám ve spojení ojnice s klikovým hřídelem a pístem. Následky na sebe nenechávají dlouho čekat. Píst s válcem se nerovnoměrně opotřebovávají, pístní kroužky stírají olejový film hranou, vylamují se nálitky v pístech, ojniční ložisko je hranově namáháno. Může dojít i k zadření pístu ve válci v důsledku porušení souvislého olejového filmu a nedostatečného odvodu tepla z hlavy pístu. Vše záleží na tom, jak velká je deformace ojnice. Chceme-li mít jistotu, že ojnice není deformována, nezbývá než měřit. Nejčastěji je ojnice ohnuta ve směru pístního čepu. K tomu obvykle dochází při demontáži pístního čepu, pokud tento není posuvný. K orientačnímu měření výjmuté ojnice můžeme použít přesný zámečnický úhelník, který přiložíme k boční broušené ploše ojniční hlavy a druhé rameno přisuneme ke kontrolnímu čepu dlohému alespoň 120 mm, který jsme zasunuli do ojničního oka místo pístního čepu. To lze provést za předpokladu, že čelní plocha ojniční hlavy není poškozena, a že kontrolní čep je nabroušen do ojničního oka s vůli kolem 0.005 až 0.01 mm. Jak vyplývá z uvedeného, bez minimálního vybavení nelze měřit. Zjistíme-li deformaci, musíme rovnat. Přitom nesmíme poškodit opracované plochy. Nyní musíme zjistit, zda ojnice není zkroucena. V amatérských podmínkách si můžeme pomoci tak, že ojnici položíme na broušenou podložku tak, aby broušené čelo ojniční hlavy leželo pevně na této ploše. Ojnici můžeme vhodným úkladkem zatížit. Kontrolní čep nyní směřuje kolmo k broušené ploše podložky. Abychom nyni mohli přiložit úhelník ke kontrolnímu čepu a broušené ploše, musíme mít k dispozici upravený úhelník, abychom se vyhnuli ojničnímu oku. Je možné, že se vám text nejeví dost instruktivní, ale pokud si měření vyzkoušíte, hned se vám zdánlivý problém vyjasní. Existuje celá řada nejrůznějších úhlovacích přípravků. Ty ale většinou nejsou k dispozici. Proto si pomůžeme popsaným způsobem. Ale pozor. Měření musí být důkladné, neboť požadavek na vyúhlování v obou rovinách je 0,01 mm na 100 mm kontrolního čepu.

Ještě několik slov ke geometrii ojniční hlavy. Plocha pro uložení ložisek (šálků) musí být dokonale obroušená a válcová. Geometrický tvar otvoru nejen garantuje správné předpětí ložiska (průměr díry je menší než obvod ložiska), ale dokonalé přilehnutí hřbetu šálku zajistí dobrý odvod tepla z ložiska do těla ojnice a odtud do oleje. I když většinu tepla odvede protékající olej ložiskem, je správné uložení šálku nezbytné. Ojniční oko rovněž kontrolujeme jak z hlediska kvality povrchu, tak i z hlediska vůle. Naolejovaný pístní čep by měl ojničním okem procházet mírným tlakem palce. Propadne-li vlastní vahou, bude asi klepat. Zmenšení vůle pístního čepu v ojnici deformací oka je nepřípustné. Pokud pro uvedené práce nemáte základní vybavení, pak neriskujte a dejte ojnici opravit odborné dílně. Není radno čekat co to udělá, až pojedete rychlostí 200 km/hod.

autor: Ing. Jan Černohorský, CSc.

Související články:
» oprava klikových hřídelů
» klika, ojnice, píst (teorie, rozměry na GSXR)

  AMČ ČERNOHORSKÝ

 » celkové opravy spalovacích motorů
 » renovace klikovek a ojnic čtyřdobých motocyklových motorů
 » výroba nestandardních ložisek
 » úpravy motorů pro sportovní účely
 » návrhy a výroba vaček
 » plazmové nástřiky válců z lehkých slitin
 » znalecké posudky – opravárenství a techn. stav mot. vozidel

 664 84 Zastávka u Brna, Lipová 7 (areál fy. HYRO)
 tel.: 728 365 307, 546 411 200, 546 429 531, e-mail: jan1420@volny.cz

zpět do ´Jak na to´