Opravy klikových hřídelů:

  Myslím, že začínajícím motocyklovým nadšencům nuškodí trocha technických znalostí, které jim mnohdy mohou pomoci ke správnému rozhodnutí při opravách nebo úpravách jejich strojů.

Kliková hřídel:
  Protože se v souvislosti se svoji prací nejčastěji setkávám s opravami klikovek, začnu právě jimi. Klikové hřídele moderních motorek jsou většinou lehké a právě proto jsou velmi namáhaným dílem. Současné klikovky jsou vyráběny z ušlechtilých legovaných ocelí s pevností 650 až 850 N/mm2 s povrchově tvrzenými čepy o tvrdosti v mezích od 52 až 60 HRC. Jde téměř vždy o zápustkové výkovky. Jsou pevné a dostatečně houževnaté.
  Mají však i některé nepříjemné vlastnosti. Při zadření ložiska se prohýbají, někdy vznikají povrchové trhliny a vlivem tepla vzniklého při zadření ztrácí čep požadované mechanické vlastnosti. Z uvedených důvodů se opravy klikovek nedoporučují, a proto žádný výrobce nedodává výbrusová ložiska. Pozor! Ložiska s různým barevným značením nejsou ložiska výbrusová, ale jsou to ložiska stejného jmenovitého rozměru, která se liší jen výrobní tolerancí. Při montáži nového motoru se jich využívá k nastavení správné montážní vůle. Jejich znak je obvykle vyražen na klikovce a na skříni (viz ZDE).
   Jelikož český motorkář nemá obvykle 50 tis. Kč na novou klikovku, hledá způsob jak si pomoci opravou. Někdy je oprava možná, někdy ne. Běžné způsoby oprav klikových hřídelů, jak je známe z autoopravárenské praxe, nevedou k dobrým výsledkům. Při zadření některého čepu (nejčastěji ojničního) dochází vždy k prohnutí klikovky. Není-li prohnutí příliš velké,lze klikovku srovnat. Po vyrovnání nesmí házení, měřené v hrotech, překročit hodnotu 0,01 mm. Pak je vhodné zkontrolovat čep defektoskopickými metodam a vyloučit trhliny. Objeví-li se trhliny, je nutno klikovku vyhodit, neboť dříve či později dojde k poruše celistvosti a k havárii motoru. Jen hřídele rovné a bez trhlin lze za určitých podmínek renovovat. Pro renovaci čepů nelze použít tvrdochrom. Chrom a používaný ložiskový materiál není nejlepší materiálovou dvojici . Při neodborném broušení slabé chromové vrstvy také často dochází k síťovému popraskání povrchu a k odlupování.
  Dále je nutno mít na zřeteli, že přebroušením čepu snížíme pevnost klikovky. Abychom měli představu o kolik vroste napětí v čepu v důsledku zeslabení broušením, naučíme se na příkladu zvýšení napětí posoudit. Předpokládejme, že původní průměr čepu byl 30 mm. S ohledem na poškození jsme nuceni čep obrousit na průměr 29 mm. Nyní podělíme 30/29=1,034 Toto číslo umocníme na třetí, tedy 1,0343=1,107. Z výsledku je zřejmé, že napětí v čepu vroste asi o 10%. Nekvalitně provedený, popřípadě malý rádius mezi čepem a ramenem kliky, jakož i nesprávné zaoblení mazacího kanálu znamenají koncentraci napětí v těchto místech. To vše jsou důležité detaily, které se často podceňují. Dalším problémem je geometrický tvar opravovaného čepu a kvalita výbrusu. Za samozřejmé je nutno považovat válcovitost do 0,005 mm. Povrch čepu by měl být leštěn, nejméně však přesmirkován plátnem maximální zrnitosti 240.

Souvisejícím problémem je oprava ojnic:
  Jen málokdy zůstává, po zadření ložiska, nepoškozená. Poškození nemusí být patrné na první pohled a ojnice je nutno pečlivě proměřit. Otvor v ojnici pro uložení ložiska musí mít rozměr určený výrobcem a ovalita nesmí překročit 0,005 mm. Dále je nutno zkontrolovat vyúhlování ojnice. To se velmi často neprovádí. Otvor pro pístní čep musí být rovnoběžný s otvorem pro uložení ložiska. V rovině kyvu ojnice i v rovině příčné nesmí odchylka rovnoběžnosti překročit hodnotu 0,01 mm na 100 mm délky kontrolního čepu. Nejsou-li tyto podmínky splněny, dříve či později dojde k poškození motoru.

Z toho, co jsem uvedl, je zřejmé, že opravy klikového hřídele a složení klikového mechanizmu jsou práce náročné a nelze je provádět bez potřebného vybavení. Samostatným problémem je oprava vlasního čepu. V zásadě existují dvě možnosti opravy:
a)obroušení čepu na menší průměr a jeho uložení do vhodného ložiska se silnější stěnou.
b)obroušení čepu a žárový nástřik tvrdé vrstvy, která se obrousí na původní rozměr. Zde je vhodné připomenout, že nástřik není nosný, doplňuje jen chybějící materiál. Zdůrazňuji to hlavně proto, že nelze předpokládat doplnění materiálu v silné vrstvě. Důvodů je více, hlavním důvodem však je omezená nosnost čepu.

Rozměry a toleranční pole na GSXR11 ojnic a klikovky najdeš ZDE

Ještě se zmíním o žárovém nástřiku. Stále roste počet firem, které žárové nástřiky nabízejí. Pojem žárový nástřik je obecný a zahrnuje řadu technologií, mnohdy značně odlišných. Jen některé se hodí pro renovaci klikovek. Rozhodují zde tři základní parametry. Rychlost nástřiku, teplota nástřiku a materiál nástřiku. Rychlost se může pohybovat v rozmezí od 1 m/s do 550 m/s !!! Teplota se může pohybovat v rozmezí od 3160°C do 20 000°C a materiálů jsou stovky. Z uvedeného je zřejmé, že výsledky různých aplikací jsou nesrovnatelné.

autor: Ing. Jan Černohorský, CSc.

  AMČ ČERNOHORSKÝ

 » celkové opravy spalovacích motorů
 » renovace klikovek a ojnic čtyřdobých motocyklových motorů
 » výroba nestandardních ložisek
 » úpravy motorů pro sportovní účely
 » návrhy a výroba vaček
 » plazmové nástřiky válců z lehkých slitin
 » znalecké posudky – opravárenství a techn. stav mot. vozidel

 664 84 Zastávka u Brna, Lipová 7 (areál fy. HYRO)
 tel.: 728 365 307, 546 411 200, 546 429 531, e-mail: jan1420@volny.cz

zpět do ´Jak na to´