Chybové kódy Suzuki - Suzuki Malfunction Code
Na motocyklech Suzuki se vstřikováním se od počátku objevuje spolehlivý systém samodiagnostiky (self diagnostic), který se aktivuje většinou pod sedlem umístěným konektorem. Samodiagnostika je systém určení závady, který obsluhuje řídící jednotka a zobrazuje pomocí LCD na přístrojové desce. V případě vykazování hodnot od určitého čidla nebo akčního členu mimo běžný rozsah, rozsvítí se kontrolka FI (Fuel Injection). Pro zjištění druhu závady je nutné najít pod sedlem konektor. Tento konektor byl dříve 4pinový, přičemž měl obsazen pouze dva piny, které je pro vyčtení závady nutné vodivě spojit (v garážových podmínkách např. kancelářskou sponkou). U novějších modelů umožňující séiovou diagnostiku pomocí PC (diagnostického přístroje) je použit šestipinový konektor, přičemž obsazeny jsou 4 piny. Pro aktivaci samodiagnostiky je nutné spojit bílo/červený + černo/bílý(kostra).

Na LCD se objevuje postupně číslo aktuální závady. Pokud je motorka bez závad objeví se kód C00. Pomocí samodiagnostiky je možné správné nastavení snímače polohy škrtící klapky. Při aktivaci samodiagnostiky je před kódem vodorovná čára. Pokud není ve stření poloze (viz obr), je nutné povolit šrouby snímače (umístěn na konci hřídele primárních klapek) a natočit jej tak, aby čárka byla na střední poloze.

Kód závady je na všech Suzuki stejný pro danou věc. Pokud se během vývoje objevují nové prvky (sekundární klapka, lambda sonda, tlumič řízení apod. je systém doplněn o nové kódy a staré se ponechávají). Z toho důvodu je níže uvedená tabulka univerzální na všechny modely.

Některé snímače jsou vyloženě nutné k provozu motorky (v tab. označeno jako BĚH), některé pouze pro nastavení parametrů při startu (v tab. označeno jako START). Občas se tak může stát, že během jízdy např. dojde k poškození snímače vačkové hřídele a motorka přesto bez problémů jede dál. Tato porucha se však projeví až dalším startu a tak se může stát, že dojedete k občerstvovací zastávce a zpátky už pojedete na vleku. tabulka ukazuje, které čidlo je nutné k provozu a které jen pro start.

V případě výpadku některého čidla, jehož funkčnost není 100% nezbytná pro chod motoru dosadí se za jeho hodnotu hodnota přednatsavená a motor jede v nouzovém režimu. Např. pro teplotu motoru se nastaví 80°C takže motor nepůjde dobře (nebo vůbec) nastartovat studený, ale v zahřátém stavu se bude chovat naprosto identicky se stavem, kdy snímač teploty je funkční. Tyto přednastavení jsou vypsány v posledním sloupci tabulky (pro GSX-R 1000 rok 2008, u jiných moto se mohou lišit).

Kód

Závada

Start

Běh

Nouzový režim

C00

bez závad

ANO

ANO

-

C11

Camshaft Position Sensor - Snímač vačkové hřídele

NE

ANO

-

C12

Crankshaft Position Sensor - Snímač klikové hřídele

NE

NE

-

C13

Intake Air Pressure - Snímač tlaku v sání

ANO

ANO

fixován na 101kPa

C14

Throttle Position Sensor - Snímač polohy škrtící klapky

ANO

ANO

fixována na 100%

C15

Engine Coolant Temp. Sensor - Snímač teploty motoru

ANO

ANO

fixována na 80°C

C21

Intake Air Temp. Sensor - Snímač teploty nasávaného vzduchu

ANO

ANO

fixována na 40°C

C22

Atmospheric Pressure Sensor - Snímač atmosférického tlaku

ANO

ANO

fixován na 101kPa

C23

Tip over sensor - Pádový senzor

NE

NE

-

C24

Ignition signal #1 - Cívka zapalování 1.válce

ANO*

ANO*

odpojeno vstřikování 1.válce

C25

Ignition signal #2 - Cívka zapalování 2.válce

ANO*

ANO*

odpojeno vstřikování 2.válce

C26

Ignition signal #3 - Cívka zapalování 3.válce

ANO*

ANO*

odpojeno vstřikování 3.válce

C27

Ignition signal #4 - Cívka zapalování 4.válce

ANO*

ANO*

odpojeno vstřikování 4.válce

C28

Sec. Throttle Valve Actuator - Motor sekundárních klapek

ANO

ANO

-

C29

Secondary TPS - Snímač polohy sekundárních klapek

ANO

ANO

-

C31

Gear Position Signal - Snímač rychlostního stupně

ANO

ANO

fixováno na 6.kvalt

C32

Fuel Injector Signal #1 - Vstřikovač 1. válce

ANO

ANO

-

C33

Fuel injector Signal #2 - Vstřikovač 2. válce

ANO

ANO

-

C34

Fuel Injector Signal #3 - Vstřikovač 3. válce

ANO

ANO

-

C35

Fuel Injector Signal #4 - Vstřikovač 4. válce

ANO

ANO

-

C36

Secondary Fuel Injector #1 - Sekundární vstřikovač 1. válce

ANO

ANO

-

C37

Secondary Fuel Injector #2 - Sekundární vstřikovač 2. válce

ANO

ANO

-

C38

Secondary Fuel Injector #3 - Sekundární vstřikovač 3. válce

ANO

ANO

-

C39

Secondary Fuel Injector #4 - Sekundární vstřikovač 4. válce

ANO

ANO

-

C40

ISC valve - Ventil volnoběhu

ANO

ANO

-

C41

Fuel Pump Relay - Relé palivové pumpy

NE

NE

-

C42

Ignition switch Signal - Spínací skříňka/imobilizer

ANO

ANO

-

C44

O2 Sensor - Lambda sonda

ANO

ANO

-

C46

Exhaust Control Valve Actuator - Motor výfukové přívěry

ANO

ANO

-

C49

PAIR Solenoid Valve - Solenoid systému PAIR

ANO

ANO

-

C60

Cooling Fan Realy - Relé ventilátoru

ANO

ANO

-

C62

EVAP Solenid Valve - Solenoid systému EVAP

ANO

ANO

-

C91

Speed Sensor - Snímač rychlosti

ANO

ANO

-

C93

Steering Dumper Solenoid Valve - Solenoid tlumiče řízení

ANO

ANO

-

* - pokud u 4válcového motoru vypadnou dva vstřiky (ať primární nebo sekundrání) a nebo dvě zapalovací cívky tak řídící jedntoka vypne motor. V případě výpadku jen jedné cívky nebo jednoho vstřikovače jede motor na zbylé válce.

Přívěra-často se stává, že je výfuková přívěra demontovaná z důvodů jiných svodů. Řídící jednotka absenci přívěry vidí jako chybu a tak neustále svítí kontrolka FI. Na jednu strana by se dala ignorovat, ale samozřejmě to řidiče znervózňuje, protože není patrné jestli se mezitím neobjevila další závada. U všech Suzuki motorek lze odpojením patřičného drátu z konektoru dát jednotce najevo, že přívěra chybí úmyslně. Do roku 2005 to byl černý drát s hnědým pruhem, dále pak černý drát s bílým pruhem. (těchto barev je tam víc a jak bude čas dám sem obrázky přesných pozic).

autor: GSX-Roll

zpět do ´Jak na to´