Proč chladit:

Spalovací motor je stroj, který převádí tepelnou energii na mechanickou a to s účinností dost nízkou (kolem 30% zážehový, kolem 40% vznětový). Tím pádem je nutný přebytek tepla odvést. Velká část odchází výfukem a zbytek je potřeba odvést chlazením motoru.

Chlazení vzduchem:

Motor je opatřen žebry a prouděním vzduchu při jízdě dochází k chlazení povrchu u motorek s motorem s přímým přístupem vzduchu. U skútrů je potřeba vzduch hnát pomocí větráku. Tento systém je jednoduchý ale méně účinný než vodní chlazení. Vzhledem k tomu, že při stání na místě nebo pomalých rychlostech nedochází k dostatečnému chlazení je nutné aby díly byly vyrobeny s většími vůlemi což se negativně projevuje v hlučnosti a účinnosti. Účinnost chlazení roste s rychlostí proudícího vzduchu, ovšem jen do určité míry.

Chlazení vzduchem a olejem:

Tento systém využívaly první motory GSX-R a používá se dodnes v modelech Bandit, GSX 750, GSX 1200. Suzuki jej nazývá SACS - Suzuki Advanced Cooling System (Rozšířený chladící systém Suzuki). V době svého vzniku měly motory se systémem SACS nižší hmotnost než soudobé motory s vodním chlazením. Motor má poměrně velký chladič oleje (je plno motorů chlazených vodou, které mají ještě jako dodatečné chlazení pomocí oleje - motorka má hlavní vodní chladič a malý chladič na olej). Zpět k SACS -

Chlazení vodou:

Chlazení vodou je nejúčinější chlazení, které se běžně používá avšak za cenu vyšších nákladů a váhy. Motor má navíc vodní čerpadlo, které žene vodu skrz celý motor a chladič. Celý princip je založen i na termosifonickém jevu (nižší hustota teplejší vody), motory se samočiným prouděním se však již nepoužívají. Při studeném motoru je v činnosti jen malý okruh, který nevede přes chladič aby motor zbytečně nechladil. Po zahřátí se otevře termostat a voda může proudit přes chladič, což je tepelný výměník voda/vzduch. Termostat je teplotně závislá uzavírací klapka, která obsahuje teplotně roztažný vosk a popis konstrukce není z důvodu nemožnosti oprav zbytečný. Test lze provést ponořením termostatu do vody, kdy při zahřívání se klapka otevírá (cca 80°C). Proti nadměrnému ohřevu při stání na místě je chladič vybaven čidlem teploty, které spíná elektrický větrák. Čidlo funguje jako spínač a lze lehce změřit. Teplota sepnutí je cca 105°C, teplota rozepnutí cca 100°C (je zde samozřejmě hystereze aby nám obod nekmital)Zvýšený přetlak v okruhu dovoluje vyšší pracovní teploty a zvyšuje se účinnost celého systému.
V nalévacím víčku je přetlakový a podtlakový ventil, který redukuje teplotní roztažnost kapaliny. Při zvýšení teploty a tím pádem objemu se kapalina přepouští do expanzní nádoby a při chládnutí si systém zase kapalinu nasává.
Některé motocykly mají rozvod vody vyveden i k dalším částem. Např. se používám chladič oleje-prstenec našroubován pod olejový filtr v jehož plášti proudí voda a chladí olej. U Fazera se můžeme setkat s ohřevem benzínu při nízkých okolních teplotách.

vodní chlazení motoru

Silkolene
Motul
Velvana

autor: GSX-Roll

zpět do ´Jak na to´